Termomodernizacja gimnazjum numer 2

Marszałkowie Andrzej Buła i Antoni Konopka podpisali dzisiaj umowę na projekt realizowany w subregionie południowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego” to ponad 20,3 mln złotych, zaś kwota jego dofinansowania z funduszy unijnych to 10,6 mln złotych. Projekt będzie realizowany  do 15 września 2018 roku.

Liderem projektu jest powiat nyski, zaś partnerami – powiaty głubczycki i prudnicki oraz gminy: Branice, Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów, Skoroszyce i Grodków.

W efekcie realizacji tego projektu modernizacji energetycznej zostanie poddanych 21 budynków, co spowoduje znaczące zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach publicznych, dzięki temu znacząco zmniejszy się także emisja gazów cieplarnianych.

Powstanie osiem źródeł ciepła i jedno źródło energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w efekcie realizacji tego projektu obliczono na 187 MWh rocznie.

Projekt obejmuje m.in. termomodernizację budynków: nyskiego szpitala (oddział zakaźny, oddział fizykoterapii i kuchnia główna), Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, byłego przedszkola w Lewicach w gminie Branice z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, przedszkola nr 1 w Głubczycach,  nowej siedziby OPS w Prudniku, szkoły w Białej, szkoły nr 3 w Paczkowie i gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, urzędu gminy w Pakosławicach i OSP w Prusinowicach, żłobka nr 1 w Nysie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, urzędu miejskiego w Korfantowie,  przedszkola w Ścinawie Nyskiej, szkoły podstawowej w Otmuchowie, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Chróścinie,  świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej i remizy OSP Gałązczyce.

 

Zapraszamy na jutrzejsze podpisanie umowy.

Post Author: redakcja