Malta Decor już bez spalarni

Firma złożyła nowe dokumenty do urzędu miejskiego. Tym razem nie ma już mowy o budowie spalarni. Ta bowiem budziła spore kontrowersje wśród mieszkańców. Trzy sąsiadujące z zakładem wioski zebrały kilkaset podpisów sprzeciwiających się inwestycji w kotłownie. Malta chce wybudować nową halę, postawić w niej drugą maszynę papierniczą i produkować dodatkowo 2 tys. ton papieru rocznie. Pracę znajdzie przy niej blisko 60 osób.  Jednak mieszkańcom nie podoba się pomysł elektrociepłownia, która będzie wyposażona w kocioł o mocy 40 megawatów, w którym rocznie ma być spalane 120 tys. ton paliwa – odpadów z…

Read More

MIESZKAŃCY PROTESTUJĄ.

Blisko 600 podpisów zebrali mieszkańcy Nowego Świętowa, Wilamowic i Bodzanowa . To sprzeciw wobec planowanej budowie elektrociepłowni w zakładzie Malta Decor. Władze samorządowe uspokajają: Decyzja jeszcze nie zapadła. Jeszcze w 2012 roku burmistrz Głuchołaz po przeanalizowaniu wniosku dotyczącego w/w przedsięwzięcia zajął stanowisko jednoznaczne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu tj. odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia ze względu na brak przesłanek wynikających z art. 63 w/w ustawy, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Firma Malta Decor…

Read More