Burmistrz Głuchołaz nielegalnie pobierał opłaty poza pasem drogowym dróg publicznych

Autor Tomasz Hankus No i wyszło szydło z worka… Moje obawy potwierdziły się co do gruntów na których, została wyznaczona Strefa Płatnego Parkowania w Głuchołazach, a w których nie znajdował się pas drogowy dróg publicznych – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych “Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania”. Oznacza to, że opłaty mogą być pobierane tylko na drogach publicznych, tutaj nie ma znaczenia czy miejsce zostało poprawnie oznakowane – po…

Read More