PODZIĘKOWANIA

Podziękowanie

W imieniu całej rodziny pragnę złożyć słowa podziękowania dla Ordynatora Oddziału lek. Andrzeja

Pyziaka oraz całego personelu Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala

Powiatowego w Nysie za profesjonalną i życzliwą opiekę oraz wsparcie, jakie otrzymaliśmy przez cały

czas ciężkiej choroby naszej córki Anny Stadnik.

Z wyrazami szacunku rodzice, mąż, córka, rodzeństwo.

Post Author: redakcja