Głuchołazy: Szukają koncepcji na kryty basen

Władze Głuchołaz szukają ekspertów, którzy pomogą opracować Koncepcję Biznesową basenu krytego. –  Celem opracowania koncepcji jest analiza i wybór optymalnego, z punktu widzenia gminy Głuchołazy wariantu ekonomicznego inwestycji – czytamy.

Eksperci będą musieli wykonać analizę potrzeb i popytu na usługi basenu w Głuchołazach, w latach 2020-2050.  Analiza zawierać musi także: ocenę szacowanych nakładów inwestycyjnych, analiza przychodów i kosztów utrzymania obiektu i jego zmian w czasie, porównanie możliwości adaptacyjnych obiektu (tj. możliwości dokonywania zmian w funkcjonowania obiektu np. rozbudowy lub zmiany zagospodarowania jego części w przypadku zmian rynkowych) w każdym z wariantów. A także koszty jego utrzymania i dopłatę roczna przez gminę. To tylko część opisu.

Teraz gmina szuka eksperta, który to wyczystko ładnie opisze.

Post Author: redakcja