Na Opolszczyźnie zatrzymano 17 cudzoziemców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu na terenie województwa opolskiego zatrzymali 17 obywateli Ukrainy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonej na terenie Opolszczyzny funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali szesnastu obywateli Ukrainy. Kontrola prowadzona była we współdziałaniu z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy z Opola, którzy prowadzili czynności pod kątem przestrzegania przepisów legalności zatrudnienia oraz prawa pracy i przepisów BHP.

-Cudzoziemcy zajmowali się rozładunkiem, kompletowaniem i pakowaniem towaru w magazynach jednego z większych centrów logistycznych położonych na terenie województwa opolskiego. Funkcjonariusze ustalili, że pobyt cudzoziemców na terytorium Polski był niezgodny z celem deklarowanym podczas składania wniosku wizowego w placówkach konsularnych na Ukrainie. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu wydał szesnastu obywatelom Ukrainy decyzje o zobowiązaniu do powrotu-poinformowała Katarzyna Walczak, rzecznik SG

Kolejny zatrzymany Ukrainiec został przyłapany na gorącym uczynku w trakcie nielegalnego wykonywania pracy. Nie posiadał on zezwolenia na pracę ani oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Mężczyzna został doprowadzony do sądu, który za popełnione wykroczenie zasądził wobec niego karę grzywny. Otrzymał on również decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

Państwowa Inspekcja Pracy z Opola zgodnie z właściwością rzeczową prowadzi w kontrolowanym podmiocie czynności związane z kontrolą legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Post Author: redakcja