Sportowcy z nagrodami. Stypendia wręczone.

Ferie zimowe dla wszystkich uczniów są chwilą wytchnienia od szkolnych obowiązków, ale dla tych aktywnych sportowo zwiastują nagrodę za sportowy trud minionego roku szkolnego. Ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz stypendia sportowe zostały wręczane uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali ocenę z zachowania minimum dobrą oraz zdobyli medal minimum mistrzostw województwa opolskiego lub wyżej w zawodach Szkolnego Związku Sportowego lub oficjalnych zawodach okręgowych związków sportowych i stowarzyszeń należących do Opolskiej Federacji Sportu.

Stypendium sportowe w wysokości 248 zł otrzymało 74 uczniów, w tym trzech uczniów ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie, którym stypendium sportowe ufundowali Prezesi Stowarzyszeń.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/436/10 w sprawie stypendiów sportowych i nagród oraz wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym wyróżniono 8 zawodniczek i zawodników. Przyznane wyróżnienia finansowe wahały się od 800 do 2000 zł.

W gronie wyróżnionych najwyższe nagrody odebrały zawodniczki lekkiej atletyki i karate tradycyjnego: Klaudia Kronburg za pobicie rekordu Polski w pięcioboju na mitingu lekkoatletycznym w Warszawie oraz Natalia Drożdżyńska za zajęcie I miejsca w Kumie drużynowym kategorii Junior Otwartych Klubowych Mistrzostw Europy w Karate Tradycyjnym. Pozostali wyróżnieni to: Agata Stawińska, Anna Szymkowicz, Julian Młyńczak, Jakub Nalepa, Angelika Hulbój i Agnieszka Świtała.

Wśród gości zaproszonych znaleźli się Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz, Stanisław Szul Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach, Adam Łabaza Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach, Mariusz Migała Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Andrzej Tokarz Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Krystyna Kubiszyn i Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Paweł Szymkowicz.

Uroczystą galę bezbłędnie i z humorem poprowadził lubiany i wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego Wiesław Niziołek. Odebrane nagrody, stypendia, medale i dyplomy niech będą zachętą dla młodych sportowców do podejmowania wysiłku fizycznego, który przyniesie satysfakcję ze zwycięstwa a w ogólnym rozrachunku pozwoli utrzymać wysoki poziom sprawności fizycznej, a tym samym zdrowie.

Info Urzad Miejski w Głuchołazach

Post Author: redakcja