Odwołanie przewodniczącego. W czwartek sesja

Jutro radni Głuchołaz spotkają się na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Powodem jest złożenie wniosków o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Te funkcję piastują odpowiednio: Stanisław Szul i Adam Łabaza. Uzasadnienie do uchwały jest krótkie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Pan Stanisław Szul, prowadzi sesje w sposób mało sprawny i nieprofesjonalny.

Podobne uzasadnienie dotyczy wiceprzewodniczącego rady. Głosowanie jest tajne. Początek sesji jutro o 9.00

Post Author: redakcja