Zmarł wikary pracujący w Głuchołazach.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. odszedł do wieczności śp. ks. Arkadiusz Nogielski, lat 50, proboszcz parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Gierałtowicach.

Śp. ks. Arkadiusz Nogielski urodził się 18 maja 1967 r. w Krapkowicach, w rodzinie Alojzego i Krystyny zd. Katowska. W 1974 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Malni, a w międzyczasie uczęszczał również do szkoły muzycznej I stopnia. Swoją edukację muzyczną kontynuował  od 1984 r. w Studium Organistowskim w Opolu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1984 r. w Liceum Zawodowym w Krapkowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1992 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku (1992-1996), św. Wawrzyńca w Głuchołazach (1996-2000) oraz Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich (2000-2004). W 2004 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Żelaznej w dekanacie grodkowskim. Po dwóch latach objął parafię św. Szymona i Judy Tadeusza w Gierałtowicach. Od kilku lat zmagał się z bardzo poważną chorobą nowotworową. Zmarł 27 kwietnia 2018 r.

 

  • Msza św. żałobna – we wtorek 1 maja 2018 r. o godz. 14.00 w kościele pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego w rodzinnej parafii Malnia;
  • Eksportacja – we wtorek 1 maja 2018 r. o godz. 16.30 w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Gierałtowicach.
  • Pogrzeb –  w środę 2 maja 2018 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Gierałtowicach.

 

 

Post Author: redakcja