Konkurs. Do zgarnięcia 40 tysięcy.

Władze Głuchołaz ogłosiły konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2019 r.

  • Zadanie nr 1 – Narciarstwo biegowe – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 4.000,00 (słownie cztery tysiące zł: 00/100 gr., w roku 2018: 4.000,00 zł)
  • Zadanie nr 2 –  Tenis ziemny – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 5.000,00  (słownie zł; pięć tysięcy zł 00/100 gr. w roku 2018: 5.000,00 zł)
  • Zadanie nr 3 – Motocross – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.000,00 zł (słownie zł; pięć tysięcy zł 00/100 gr. w roku 2018: 5.000,00 zł)
  • Zadanie nr 4 – Tenis stołowy – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 4.000,00 zł (słownie zł; cztery tysiące zł 00/100 gr. w roku 2018: 4.000,00 zł)
  • Zadanie nr 5 – Sport szkolny – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 22.000,00 zł (słownie zł; dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100 gr. w roku 2018: 22.000,00 zł)

Post Author: redakcja