Łzy wzruszenia. Wspaniała akcja harcerzy.

Od 2014 roku środowisko podsudeckie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej organizuje zbiórki darów dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
W drugi weekend lutego druhny i druhowie z Podsudeckich Związków Drużyn ZHR zawieźli 230 paczek do rejonu solecznickiego leżącego na Wileńszczyźnie. Rejon solecznicki to powiat na Litwie, położony przy granicy z Białorusią, w którym Polacy stanowią ok. 80% mieszkańców. Zebrane dary trafiły przede wszystkim do najbardziej potrzebujących rodzin, a także m.in. do polskich szkół i przedszkoli w Białej Wace, Zawiszańcach i Solecznikach Małych, do parafii w Miednikach Królewskich oraz do solecznickiego i turgielskiego środowiska harcerskiego. Tradycyjnie już wyjazd paczkowy środowiska podsudeckiego łączył się z biwakiem z miejscowymi druhnami i druhami z Solecznik, Turgiel i Starych Trok.
Akcja paczkowa jest częścią ogólnopolskiej zbiórki pod nazwą „Rodacy-Bohaterom” organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Pierwszą akcję Stowarzyszenie zorganizowało w 2009 roku i była ona przeprowadzona z myślą o polskich kombatantach czasu II wojny światowej i antykomunistycznej konspiracji powojennej, którzy w wyniku zmiany granic zostali na wschodzie. Dziś kombatantów jest coraz mniej, a paczek szczęśliwie z każdym rokiem przybywa, jednak przedsięwzięcie odbywa się pod tą samą nazwą, gdyż wszyscy Polacy mieszkający na wschodzie, którzy dbają o język polski, kulturę i tożsamość są strażnikami dziedzictwa Rzeczypospolitej na Kresach – współczesnymi bohaterami.
Z darów zebranych w tegorocznej zbiórce w Głuchołazach udało się przygotować 55 paczek o łącznej wadze ponad 650 kg. Każda paczka zawierała długoterminowe produkty spożywcze zebrane według uniwersalnej listy. Do akcji włączyły się wszystkie głuchołaskie szkoły, szkoła w Charbielinie i prywatni darczyńcy. Ponadto harcerze z Głuchołaz zajmowali się pakowaniem i magazynowaniem darów zebranych w zachodniej części województwa opolskiego (Grodków, Nysa, Brzeg), gdzie zebrano produkty do dodatkowych 120 paczek.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Odra-Niemen i oddziałowi opolskiemu tej organizacji za wsparcie organizacyjne. Za pomoc i piękną kresową gościnę wyrazy wdzięczności kierujemy do solecznickiej Wspólnoty Miłosierdzia Bożego oraz druhen i druhów ZHP na Litwie z Solecznik. Naszymi przewodnikami na miejscu byli Tadeusz Romanowski, który chyba jak nikt zna sytuację ubogich mieszkańców rejonu solecznickiego, a także druhny s. Magdalena Klepka, która pokazała nam Turgiele, Miedniki Królewskie i pozostałości po Rzeczpospolitej Pawłowskiej oraz druhna Beata Zarumna, która wraz ze swoimi druhnami zorganizowała nam zakwaterowanie.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim głuchołazianom, którzy przyczynili się do tegorocznej zbiórki.

hm. Marcin Żukowski HR
Podsudecki Związek Drużyn Harcerzy ZHR

Post Author: redakcja