Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Każdy z mieszkańców gminy może złożyć wniosek,  który przyczyni się do poprawy jakości życia w jego najbliższym otoczeniu. Projekty można składać zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik w dwóch kategoriach: ,,duże projekty” i ,,małe projekty”.

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego w 2019r. wynosi 200 000 zł.

Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach „budżetu

obywatelskiego” zostaje podzielona na jeden okręg miejski i dwa okręgi wiejskie

1) okręg miejski – obejmuje teren miasta Głuchołazy;

2) okręg wiejski nr 1 – obejmuje sołectwa: Bodzanów, Charbielin, Jarnołtówek, Konradów, Nowy Las, Podlesie, Pokrzywna;

3) okręg wiejski nr 2 – obejmuje sołectwa: Biskupów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie;

Zgłaszane projekty muszą być poparte minimum przez:

 1. w okręgu miejskim – 10 mieszkańców
 2. w okręgu wiejskim nr 1 – 4 mieszkańców
 3. w okręgu wiejskim nr 2 – 4 mieszkańców

Podział kwoty na poszczególne kategorie projektów przedstawia się następująco:

1. Kwota przeznaczona na ,,duże projekty” zlokalizowane w:

1) obszarze okręgu miejskiego wynosi 80 tys. zł

2) na obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi 40 tys. zł

3) na obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi 40 tys. zł

2. Kwota przeznaczona na ,,małe projekty” zlokalizowane w :

1) obszarze okręgu miejskiego wynosi 20 tys. zł – ,,małe projekty” do 10 tys. zł

2) na obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi do 10 tys. zł

3) na obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi do 10 tys. zł

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy i przepisami prawa. Wszyscy mieszkańcy, będą mieli możliwość oddania głosu na jedną z propozycji, z zastrzeżeniem iż w przypadku osób poniżej 13 roku życia podpis składa opiekun prawny, i współdecydować o tym jakie zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Głuchołazy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego można realizować:

 • Przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym m.in.:

– Budowa lub remont obiektów, dróg będących własnością gminy

– Budowa lub remont placów zabaw, miejsc rekreacji.

– Wydarzenie kulturalne

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok

 

 • Zgłaszanie wniosków                                          21.03 – 08.04.2019
 • Weryfikacja zgłoszonych wniosków                   09.04.– 26.04.2019
 • Ogłoszenie listy wniosków                                              29.04.2019
 • Głosowanie                                                                      09.05.2019
 • Ogłoszenie wyników                                                        20.05.2019

 

Wnioski z propozycjami zadań będzie można składać do dnia 8 kwietnia 2019r.

 

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy jest dostępny na stronie internetowej www.nowe.glucholazy.pl

 

Zgłoszenie zadań do realizacji odbywa się w formie pisemnej:

 • na adres pocztowy: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (sekretariat pok. Nr 11)
 • drogą elektroniczną (skan wniosku wraz z listą osób popierających inicjatywę na adres budzet.obywatelski@glucholazy.pl).

 

Uchwała  nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie

ustalenia zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy oraz Zarządzenie NR 156-PR.38.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie określenia planowanej kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego

na rok 2019, dostępne są na stronie internetowej: www.nowe.glucholazy.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2019.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 77 4092120/117, osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 12) oraz pod adresem mail budzet.obywatelski@glucholazy.pl

Post Author: redakcja